Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Sportovní otužilci Hradec Králové, z.s. a Tělocvičná jednota Sokol Hradec Králové – oddíl dálkového a zimního plavání

Naše webová adresa: https://otuzilci-hk.cz

Provozovatel, správce webu: Martin Dušek, Libřice 67

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

U registrovaných členů našeho oddílu – jejich jméno, příjmení, rok narození, fotografie, sportovní výsledky. Navíc u registrovaných uživatelů na tomto webu – jejich uživatelské jméno a e-mailová adresa potřebné k registraci uživatele. Registrace uživatele na tomto webu se provádí pouze přes administrátora. Důvodem je oddílová prezentace na webu.

Média

Fotografie na tomto webu jsou bez vložených údajů o poloze (EXIF GPS).

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například – videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Po celou dobu členství v našem oddíle nebo registraci na tomto webu. A dále 10 let ode dne ukončení členství v našem oddíle nebo ukončení registrace na tomto webu.