OTUŽILECKÉ LABE 2021

Název

Otužilecké Labe 2021 – 49. ročník otužilecké plavby, 20. ročník Memoriálu Františka Kašparovského a 8. ročník Královéhradecké dorostenecké soutěže.

Konání

27. listopadu 2021 od 12:30 hodin, Labe – Eliščino nábřeží, Hradec Králové.

Pořadatel

Sportovní otužilci Hradec Králové spolu s Tělocvičnou jednotou Sokol Hradec Králové.

Příprava

Příprava probíhala postupně od 3. listopadu 2021 (od konání oddílové výroční členské schůze) až po zahájení soutěže 27. listopadu 2021. Z minulých let se nám osvědčilo si předem rozložit, mezi aktivními členy, před soutěží zařizování daných věcí a při samotné soutěži vykonávání pomocných činností.

Necelý týden před soutěží se pro zhoršení situace ohledně onemocnění Covid-19 zpřísnila celostátní opatření nejen v České republice. Na pořádání sportovních akcí bylo povoleno maximálně 1000 lidí a nutnost se prokázat bezinfekčností na Covid-19. Jelikož naše pořádané soutěže nejsou tak rozsáhlé do počtu lidí a jsou navíc konané venku, tak se mohli letos konat, v rámci těchto opatřeních. S ohledem na danou situaci předseda oddílu a zároveň ředitel soutěží ponechává jen sobotní soutěž Otužilecké Labe 2021, která je zařazená do Českého poháru zimního plavání a ruší mezinárodní nedělní soutěž River Labe 2021, pro nemožnost účasti zahraničních plavců.

Dalším úskalím je prováděná stavba lávky, pro pěší a cyklisty, přes řeku Labe u Aldisu, kde se nedá letos uskutečnit plavání. Proto byly navrženy dvě varianty plavání (při povrchovém proudu řeky do 9 metrů/min. včetně a nad 9 metrů/min.), které se vyhnou plavání v blízkosti prováděné stavby lávky.

Pár dní před soutěží panovalo málo deštivé a v noci mrazivé počasí. Labe bylo s pomalým povrchovým proudem a s postupně klesající teplotou vody.

Den soutěže

V sobotu 27. listopadu 2021 se oddíl hradeckých otužilců postupně schází od 8:00 hodin u řeky Labe na Eliščině nábřeží v Hradci Králové, kde provádíme finální přípravu na soutěž Otužilecké Labe 2021. Zázemí, prezenci, šatny, toalety máme v blízké budově Sokola.

Ráno, v místě soutěže, řeka Labe zůstává na pomalém povrchovém proudu do 5 metrů/min. Teplota vody, v řece Labi, byla nakonec oficiálně změřena hlavním rozhodčím, který naměřil 3,9 °C.

Dle pravidel ČP zimního plavání při pomalém povrchovém proudu do 9 metrů/min. včetně je povolena soutěž – plavání na otočku (část po proudu a část proti proudu). Následně jsme postavili tradičně tratě na 100 metrů – napříč řekou a zpět a na 250 metrů – po proudu při levém břehu (tratě neměřené časomírou). Dále pak tratě na 500, 750 a 1000 metrů na otočku na okruzích (tratě měřené časomírou).

S ohledem, co nejméně se shlukovat, předseda oddílu předem rozumně rozhodl o jednotlivých nástupech plavců na každou soutěžní trať. Tradiční zahajovací nástup všech plavců se proto letos nekonal.

Zahájení soutěže proběhlo ve 12:30 hodin na náplavce u Řeky Labe s nástupem plavců na 100 metrů. Po odplavání těchto plavců, proběhli postupně další nástupy a odplavání plavců na tratích 250, 1000, 750 a nakonec 500 metrů.

Při každém z pěti nástupů předseda oddílu pronesl krátkou vzpomínku na našeho bývalého otužilce Jiřího Soukupa (1927), který ještě při soutěži v Hradci Králové 2.12.2017 plaval v 90 letech. Při jednom nástupu, také ocenil Janu Procházkovou (v našem oddíle od 5/2019) za úspěšné přeplavání kanálu La Manche sólo z Anglie do Francie 12. července 2020 časem 14 hodin a 14 minut. Dále pak ocenil i jednoho zahraničního účastníka a nejmladší plavce v soutěži.

Během celé soutěže panovalo polojasné, téměř bezvětrné a bezdešťové počasí s pohodovou otužileckou atmosférou.

Soutěže se zúčastnilo celkem 172 plavců. Na jednotlivých tratích letos plavalo: na 100 metrů (22 plavců), na 250 metrů (59 plavců), na 500 metrů (30 plavců), na 750 metrů (36 plavců) a na 1000 metrů (25 plavců). Největší oblibou v Hradci Králové je trať na 250 metrů po proudu při levém břehu, kdy daní otužilci plavou klidně a zároveň si užívají své pohodové plavby. Nejkratší trať na 100 metrů využívají spíše začátečníci a nejstarší otužilci. Nejdelší trať 1000 metrů zase využívají ti nejzdatnější otužilci a zároveň nejrychlejší plavci.

Výsledky

Výsledky soutěže jsou na stránkách: https://bodovani.zimni-plavani.info

Video-galerie

Od Jiřího Horáka: https://youtu.be/JanXHTjwPYA

Foto-galerie

Za podpory

Královéhradeckého kraje, Města Hradce Králové, T. J. Sokol Hradec Králové, Český svaz plaveckých sportů, Eurovia CS a.s., Litex s.r.o., Emado s.r.o., Pekařství Měník, Regina, Detecha, Okrouhlický s.r.o., Odvezmě.cz.