O NÁS

Jsme parta lidí, kteří mají rádi otužování a celoroční plavání ve venkovních vodách.

Historie

Historie našeho oddílu sahá až do roku 1972. Prvotní myšlenku o založení otužileckého oddílu v Hradci Králové měl Josef Martinek, který se rozhodl pro TJ Lokomotivu. Zakládající schůze otužilců se konala 11. března 1972 v Hradci Králové pod vedením Josefa Martinka, který byl zvolen prvním předsedou oddílu. Dne 27. března 1972 byl nově ustanovený oddíl otužilců přijat na výborové schůzi Tělovýchovné jednoty Lokomotiva Hradec Králové.

Od vzniku oddílu se věnujeme sportovnímu otužování (zimnímu plavání). A od roku 1973, přes letní sezóny, i dálkovému plavání. Sportovní otužování bylo v tehdejší Československé socialistické republice dřívější pojmenování, které se časem upravilo na zimní plavání.

Začali jsme se scházet v areálu loděnice vodáckých sportů, kde dříve bývala nová vojenská plovárna v Hradci Králové. Řeka Orlice se stala naším tréninkovým místem. Po skromných začátcích, kdy šatnou byla příroda nebo dřevěná kabinka bývalé plovárny, se již v roce 1974 uvažovalo o výstavbě klubovny. Během roku 1978 byla tato loděnice převedena do majetku TJ Slavia Hradec Králové. Po vleklém řízení jsme byli nuceni toto místo opustit. V té době novému předsedovi oddílu Karlu Valešovi se podařilo získat azyl, na pozemku města ve vedlejší loděnici, u TJ Sokol Hradec Králové. Během roku 1995 proto byla mobilní buňka přemístěna do areálu kanoistiky TJ Sokol Hradec Králové. Od 1.1.1996 byl oddíl dálkového a zimního plavání začleněn mezi oddíly Tělocvičné jednoty Sokol Hradec Králové.

V prosinci roku 2013 Karel Valeš předává svou funkci oddílového předsedy nově zvolenému Jiřímu Kuřinovi za skvělé organizační schopnosti a propagaci našeho oddílu.

24. srpna 2018 zemřel, po těžké nemoci, náš doposud významný člen oddílu Karel Valeš. Byl dlouhá léta schopným předsedou oddílu, rozhodčím a organizátorem. Měl moc rád otužování v zimních vodách a následně pak i ve sněhu.

Dlouhou dobu jsme uvažovali o pořízení druhé mobilní buňky, kterou jsme nakonec získali darem od stavební firmy Eurovia. Dne 28. srpna 2018, s jejich pomocí, jsme nechali buňku umístit vedle naší již stávající zastaralé.

V posledních letech pořádáme dvě zimní plavecké otužilecké soutěže. Otužilecké Labe – Plavba otužilců v Labi, zařazená do Českého poháru zimního plavání. River Labe, zařazená do Mezinárodní ledové plavecké asociace.