Rubriky
PŘÍSPĚVKY ODDÍLU

Květnové oddílové setkání v roce 2021

Tradičně se náš oddíl setkává, při ukončení zimní sezóny, posledního dubna na čarodějnice. Letos, i minulý rok, jsme se v tento den nemohli sejít, kvůli celostátních omezeních způsobené nemoci Covid-19. Možný náhradní termín, již po druhé, vyšel na poslední den v květnu.

Setkání otužilců a přátel našeho oddílu proběhlo v pondělí 31.5.2021, cca od 16:00 hodin, při naší klubovně v Hradci Králové. Někteří z nás otužilců jsme si nejprve šli zaplavat do řeky Orlice, která v tento den měla 13,2 °C. Počasí nám přálo, bylo bezdešťové a teplé, oproti předchozích chladných a dešťových dní. Po přípravě venkovního pohoštění a ohně se úvodního projevu ujal oddílový předseda Jiří Kuřina.

Minutou ticha jsme zavzpomínali na Jiřího Soukupa, který zemřel 19.5.2021 ve věku nedožitých 94 let. V našem oddíle se začal otužovat od podzimu roku 1990, zúčastňoval se různých otužileckých setkání – propagačních a soutěžních, léta vedl naši oddílovou kroniku, psal do novin různé články o otužování a soutěží zimního plavání.

Proběhlo vyhodnocení našeho oddílu za poslední zimní období. V Českém poháru zimního plavání – sezóna 2020/2021 se uskutečnilo jen 5 soutěží. Mezi zúčastněné oddíly jsme se umístili na 5. místě.

Dále jsme oslavili kulaté narozeniny oslavenců letošního roku. Šedesátin Jany a Jitky. A čtyřicátin Honzy.

Rubriky
PŘÍSPĚVKY ODDÍLU

Sportovní otužilci Hradec Králové, z.s.

  • Sportovní otužilci Hradec Králové, z.s. je nástupnickou organizací našeho oddílu dálkového a zimního plavání T. J. Sokol Hradec Králové.
  • Ustavující členská schůze nového spolku se konala 23. září 2020, na které byli zvoleni: Jiří Kuřina – předseda, Marie Netušilová – místopředseda. Dále členové výboru: Lenka Kuřinová, Martin Dušek, Dušan Hejtmánek.
  • 20. října 2020 byl nový spolek zapsán u Krajského soudu v Hradci Králové.
  • Hlavní činností nového spolku zůstává rozvoj sportovní a tělovýchovné činnosti s důrazem na dálkové a zimní plavání a sportovní otužování.
  • V současné době náš nový spolek funguje paralelně se stávajícím oddílem při T. J. Sokol Hradec Králové.
  • Snahou bylo osamostatnit náš oddíl, hlavně po finanční stránce.
  • Nadále bychom chtěli využívat některé služby Sokola.

Rubriky
PŘÍSPĚVKY ODDÍLU ZP SEZÓNA 2020/2021

Zimní plavání v Náchodě 12.12.2020

Autor textu: Lenka Kuřinová

V sobotu 12. 12. 2020 jsme se zúčastnili závodu Českého poháru v zimním plavání v Náchodě. Po několika zrušených závodech se epidemiologická opatření mírně rozvolnila a za dodržení přísných hygienických pravidel se závody díky tygří energii a odhodlání mohly konat. Za hradecký klub plavalo 13 statečných.

Nejstarším plavcem vůbec byl František Karbula, s nímž Petra Valentová natočila rozhovor – https://www.facebook.com/1741140981/videos/a.10208187814850018/10208188170218902.

Úplně první závod Českého poháru v zimním plavání plavala Iva Svatošková z Chlumce nad Cidlinou, která se nezalekla ledové vody (naměřeno 3,3 °C) a zvolila trať 250 metrů, čímž si vyplavala II. otužilecký stupeň. Trať 500 metrů perfektně zvládl Libor Novák, který si v Náchodě vyplaval I. otužilecký stupeň. Nejvíc zabodoval Jirka Moravec, který se dobře umístil v závodě na 750 metrů a ve své druhé sezóně má již podruhé vyplavaný mistrovský stupeň. Závody v Náchodě jsou jedny z nejtěžších, ale všichni naši plavci byli dobře připravení a vybrali trať s ohledem na své momentální možnosti a situaci.

Z Náchoda jsme si odvezli kromě vyplavaných otužileckých stupňů i krásné zážitky a tygří šály. Organizaci zvládly Metujští tygři perfektně, i když jim přibylo stavění stanů a starosti s novými hygienickými pravidly. K dobré náladě přispěla i náchodská hudební skupina Klapeto, která neúnavně hrála, i když jim museli mrznout prsty.

Díky všem. Zimní vodě zdar! Lenka

Rubriky
PŘÍSPĚVKY ODDÍLU ZP SEZÓNA 2020/2021

Letošní soutěže v Hradci Králové zrušeny

O příštím víkendu, 28. a 29. listopadu 2020, se měli konat dvě soutěže zimních plavců v Hradci Králové na řece Labi. Pro pokračující nepříznivý průběh virového onemocnění Covid-19 v podzimním a zimním období s celostátními omezeními se obě soutěže nakonec letos nekonají.

Na neděli 29.11.2020 byla v plánu mezinárodní soutěž River Labe, konaná od roku 2015. Tato soutěž byla odvolána již na podzim.

Na sobotu 28.11.2020 měla být soutěž Otužilecké Labe – plavba otužilců v Labi, která má již dlouholetou tradici od roku 1973. Tato soutěž byla týden před konáním zrušena.

Nakonec předseda oddílu Jiří Kuřina na sobotu 28.11.2020, plánuje v Hradci Králové, pokud to půjde, nehromadné setkání otužilců, kteří si chtějí jen symbolicky a tréninkově zaplavat v řece Labi. Viz informace na celostátním webu otužilců ČR: https://zimni-plavani.info a bližší informace přímo přes e-mail Jiřího Kuřiny. Zájemci ať si nezapomenou sebou vzít dostatek teplého oblečení a teplý čaj. Bude to bez teplého zajištění.

Rubriky
PŘÍSPĚVKY ODDÍLU ZP SEZÓNA 2020/2021

Oddílové zahájení otužilecké sezóny 2020/2021

27. září 2020 od 17:00 hodin náš oddíl zahájil novou otužileckou – zimní sezónu 2020/2021. Sešli jsme se při naší klubovně v Hradci Králové. Počasí nám přálo. Nepršelo nám. Sice bylo podmračené počasí, ale to nám nevadilo.

Nejdříve jsme si šli zaplavat do blízké řeky Orlice, která měla v tento den 12,4 °C. Bez toho by otužilecké zahájení nemohlo být.

Poté jsme zároveň oslavili i svátek jednoho Václava, který také dorazil. Mezi tím se hlavně povídalo a jedlo.