Rubriky
PŘÍSPĚVKY ODDÍLU

Sportovní otužilci Hradec Králové, z.s.

  • Sportovní otužilci Hradec Králové, z.s. je nástupnickou organizací našeho oddílu dálkového a zimního plavání T. J. Sokol Hradec Králové.
  • Ustavující členská schůze nového spolku se konala 23. září 2020, na které byli zvoleni: Jiří Kuřina – předseda, Marie Netušilová – místopředseda. Dále členové výboru: Lenka Kuřinová, Martin Dušek, Dušan Hejtmánek.
  • 20. října 2020 byl nový spolek zapsán u Krajského soudu v Hradci Králové.
  • Hlavní činností nového spolku zůstává rozvoj sportovní a tělovýchovné činnosti s důrazem na dálkové a zimní plavání a sportovní otužování.
  • V současné době náš nový spolek funguje paralelně se stávajícím oddílem při T. J. Sokol Hradec Králové.
  • Snahou bylo osamostatnit náš oddíl, hlavně po finanční stránce.
  • Nadále bychom chtěli využívat některé služby Sokola.

Rubriky
PŘÍSPĚVKY ODDÍLU ZP SEZÓNA 2020/2021

Letošní soutěže v Hradci Králové zrušeny

O příštím víkendu, 28. a 29. listopadu 2020, se měli konat dvě soutěže zimních plavců v Hradci Králové na řece Labi. Pro pokračující nepříznivý průběh virového onemocnění Covid-19 v podzimním a zimním období s celostátními omezeními se obě soutěže nakonec letos nekonají.

Na neděli 29.11.2020 byla v plánu mezinárodní soutěž River Labe, konaná od roku 2015. Tato soutěž byla odvolána již na podzim.

Na sobotu 28.11.2020 měla být soutěž Otužilecké Labe – plavba otužilců v Labi, která má již dlouholetou tradici od roku 1973. Tato soutěž byla týden před konáním zrušena.

Nakonec předseda oddílu Jiří Kuřina na sobotu 28.11.2020, plánuje v Hradci Králové, pokud to půjde, nehromadné setkání otužilců, kteří si chtějí jen symbolicky a tréninkově zaplavat v řece Labi. Viz informace na celostátním webu otužilců ČR: https://zimni-plavani.info a bližší informace přímo přes e-mail Jiřího Kuřiny. Zájemci ať si nezapomenou sebou vzít dostatek teplého oblečení a teplý čaj. Bude to bez teplého zajištění.

Rubriky
PŘÍSPĚVKY ODDÍLU ZP SEZÓNA 2020/2021

Oddílové zahájení otužilecké sezóny 2020/2021

27. září 2020 od 17:00 hodin náš oddíl zahájil novou otužileckou – zimní sezónu 2020/2021. Sešli jsme se při naší klubovně v Hradci Králové. Počasí nám přálo. Nepršelo nám. Sice bylo podmračené počasí, ale to nám nevadilo.

Nejdříve jsme si šli zaplavat do blízké řeky Orlice, která měla v tento den 12,4 °C. Bez toho by otužilecké zahájení nemohlo být.

Poté jsme zároveň oslavili i svátek jednoho Václava, který také dorazil. Mezi tím se hlavně povídalo a jedlo.

Rubriky
PŘÍSPĚVKY ODDÍLU

Květnové oddílové setkání

Letos kvůli novému virovému onemocnění Covid-19 a s následným vyhlášením nouzového stavu v České republice, od 12.3.2020 do 17.5.2020, jsme se nemohli tradičně rozloučit se zimní sezónou zimního plavání posledního dubna při pálení čarodějnic.

Po zlepšení dané situace, oddílový předseda stanovil nový termín oddílového setkání k ukončení zimní sezóny na poslední květnový den. Svolání členů a přátel proběhlo hlavně přes SMS.

Setkání se uskutečnilo na loděnici v Hradci Králové při naší klubovně v neděli 31. května 2020. Po dlouhé době jsme se tak mohli společně sejít a rozloučit se s předčasně ukončenou sezónou zimního plavání 2019/2020. Nakonec, v celkovém pořadí oddílů, jsme získali pěkné bramborové 4. umístění.

Rubriky
PŘÍSPĚVKY ODDÍLU ZP SEZÓNA 2019/2020

Oslava 60 let Jiřího Kuřiny

Na den 26.1.2020, o den dříve před narozeninami, byla naplánována netradiční oslava 60-tých narozenin Jiřího Kuřiny, který je předsedou našeho oddílu. Pro oslavence to bylo překvapení až do posledního dne.

Sešli jsme se ráno v cca 35 lidí z řad otužilců a rodiny oslavence v Hradci Králové, odkud nás objednaný autobus dovezl až do Harrachova na autobusové nádraží. Dále jsme pokračovali pěšky cca 1 kilometr. Cílem našeho výletu s oslavou narozenin byl Mumlavský vodopád na řece Mumlavě, který je vyhledávaný turisty i otužilci.

Při příchodu k Mumlavskému vodopádu jsme byli trochu zklamaní, že byl dosti zamrzlý. V plánu jsme totiž měli otužení a vykoupání ve vodě přímo pod vodopádem. Pohled na tento vodopád byl vskutku nádherný. Nakonec jsme našli vhodné a vcelku bezpečné místo k otužení kousek nad vodopádem. Teplota vody v Mumlavě přitom byla naměřena 0,0 °C.

Po otužení jsme zašli do blízkého srubu U Lišáka, kde jsme se zahřáli, najedli, napili a zazpívali. Někteří využili volnou chvilku k okolní procházce. Poté jsme se vrátili zpět do Harrachova k autobusu.

Při zpáteční cestě jsme se zastavili na oblíbeném místě Jiřího Kuřiny v Konecchlumí, kde si moc rád dává zmrzlinu, kterou tam mají i v zimním období. Po dojezdu do Hradce Králové jsme se rozloučili a zároveň jsme byli rádi za tuto vydařenou akci.