Rubriky
PŘÍSPĚVKY ODDÍLU

Sportovní otužilci Hradec Králové, z.s.

  • Sportovní otužilci Hradec Králové, z.s. je nástupnickou organizací našeho oddílu dálkového a zimního plavání T. J. Sokol Hradec Králové.
  • Ustavující členská schůze nového spolku se konala 23. září 2020, na které byli zvoleni: Jiří Kuřina – předseda, Marie Netušilová – místopředseda. Dále členové výboru: Lenka Kuřinová, Martin Dušek, Dušan Hejtmánek.
  • 20. října 2020 byl nový spolek zapsán u Krajského soudu v Hradci Králové.
  • Hlavní činností nového spolku zůstává rozvoj sportovní a tělovýchovné činnosti s důrazem na dálkové a zimní plavání a sportovní otužování.
  • V současné době náš nový spolek funguje paralelně se stávajícím oddílem při T. J. Sokol Hradec Králové.
  • Snahou bylo osamostatnit náš oddíl, hlavně po finanční stránce.
  • Nadále bychom chtěli využívat některé služby Sokola.